Huurvoorwaarden

terug

ALGEMENE VOORWAARDEN

HUURPERIODE                                                                                                                                        

Onze hutten en het appartement worden het hele jaar door per week of anders verhuurd met een minimum van 2 dagen .

MAXIMUM AANTAL PERSONEN                                                                                                   

Het maximaal aantal personen zoals aangegeven op onze website dat in de hutten of het appartement mag overnachten  mag slechts na schriftelijke toestemming worden overschreden. Ongeoorloofde overschrijding van dit maximum aantal personen kan leiden tot ontbinding van de huurovereenkomst, verwijdering van de huurders uit de vakantiewoning, dan wel tot verhoging van het huurbedrag.

KLACHTEN                                                                                                                                          

Geen schadevergoeding zal worden verleend wegens het bederf van vakantievreugde. Voor kleine klachten m.b.t. de gehuurde hut of appartement  kun je je terplekke tot ons wenden. Wij zullen dan al het mogelijke doen om de klacht op korte termijn te verhelpen.

ONTBINDING VAN DE HUUROVEREENKOMST                                                                                  

Zonder tussenkomst van de rechter is Nordify gerechtigd de huurovereenkomst te ontbinden indien de huurder zich niet houdt aan: de overeengekomen betalingstermijnen en de bepalingen in deze voorwaarden. In beide gevallen is de huurder onverminderd het totale huurbedrag aan ons verschuldigd.

AANSPRAKELIJKHEID 

Nordify aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade welke de huurder of zijn bezit ondervindt als gevolg van zijn verblijf in de gehuurde vakantiewoning noch voor hinderlijke situaties buiten het gehuurde. De huurder is aansprakelijk voor het verhuurde, ontstaan door het niet opvolgen van de aanwijzingen van de verhuurder. 

WIJZIGINGEN                                                                                                                                             

Bij tussentijdse wijzigingen in bv huurprijs of voorzieningen van de hutten en het appartement is de informatie op onze website bepalend. Ga dus nooit alleen af op de informatie in onze brochure maar controleer altijd even de informatie op onze site. 

HUISDIEREN                                                                                                                              

Vanwege de vaak ruime tuinen en/of vrije natuur in de directe omgeving is er genoeg ruimte voor een huisdier.Het mag echter geen hinder veroorzaken.  In verband met wild in de bossen en loslopend vee dien je het dier echter wel onder controle te houden. Honden moeten buiten het eigen terrein in Noorwegen altijd aangelijnd zijn.

BEREIKBAARHEID HUTTEN SILKEROS EN ZEGERROS

Gezien de afgelegen ligging in bergachtig terrein kunnen bij extreme weersomstandigheden zoals hevige sneeuw- of regenval of overstroming van de toegangsweg door dooiwater of lawine de hutten Silkeros en Zegerros tijdelijk onbereikbaar zijn. De verhuurder van de hutten beschouwt deze situatie als overmacht en is niet aansprakelijk voor de hierdoor ontstane overlast.

HUUR- EN BETALINGSVOORWAARDEN 

De huursom wordt betaald in twee delen:

Gaarne betaling 50% van het totaalbedrag binnen 14 dagen, hiermee geeft u tevens aan deze voorwaarden te accepteren.                                               

Resterende          50% 14 dagen voor aankomst

ANNULERINGSVOORWAARDEN  

ANNULERING In geval van noodgedwongen annulering ben je verplicht binnen 3 dagen na het ontstaan van de oorzaak van annulering ons via de mail [email protected] op de hoogte te stellen. De annulering is pas van kracht als je een schriftelijke email bevestiging van je annulering van ons ontvangt. De datum waarop wij  je annulering ontvangen geldt als annuleringsdatum.

ANNULERING ALLEEN GELDIG NA E-MAILBEVESTIGING 

Let goed op je mailbox na je annulering en controleer of je een bevestiging van je annulering van ons ontvangt . Email is niet 100% betrouwbaar en het kan gebeuren dat wij je annuleringsmail niet hebben ontvangen en dus ook niet reageren. Neem dan opnieuw contact met ons op, bijvoorbeeld telefonisch. 0047 45468253

ANNULERINGSKOSTEN

met een minimum van € 75 per boeking:

– voor  9 weken          voor aanvang: 30%        van het huurbedrag

– 9 tot   6 weken          voor aanvang: 50%        van het huurbedrag

– 6 tot    4 weken          voor aanvang: 70%        van het huurbedrag

– binnen 4 weken          voor aanvang: 100%      van het huurbedrag

NO SHOW EN VOORTIJDIG VERTREK                                                                                        

Wanneer de huurder op de eerste of tweede huur dag zich zonder voorafgaand bericht zich niet meldt op het aangegeven adres dan wel voortijdig vertrekt zonder de restantbetaling voldaan te hebben  zijn wij gerechtigd de huurder het volledige huurbedrag voor zover nog niet voldaan in rekening te brengen.

DEELANNULERING VAN GEBOEKTE PERIODE   

Het is in principe, vanwege praktische bezwaren voor de verhuurder, niet mogelijk een deel van een geboekte periode te annuleren. In dergelijke situaties dien je zo snel mogelijk contact op te nemen met ons. Wij zullen van geval tot geval en afhankelijk van de situatie en de periode bekijken wat de mogelijkheden zijn.